NEJOBLÍBENĚJŠÍ VTIPY NA MOBIL

VTIPY O NÁRODECH

... MENU ...

- 3 -

Při setkání zemědělců se na večírku potkají americký farmář a ruský kolchozník.
Američan povídá:
"Kdybys viděl můj ranč a ty pastviny. Dva dni to objíždím autem."
Kolchozník:
"Kdybys viděl naše kolchozní lány, ty objíždím týden."
Američan si lokne whisky, mávne rukou a říká:
"Taky jsem měl takový auto."

Admin
7. srpna 2014

- 2 -

Přijde americký prezident za nejstarším a nejmoudřejším indiánským náčelníkem do rezervace na poradu: "Řekni mi, moudrý náčelníku, jakým otázkám bych měl věnovat největší pozornost?"
"Na tvém místě imigrační politice, my jsme to svého času značně podcenili!"

Admin
7. srpna 2014

- 1 -

Jednoho dne řekl Praotec May: "Je potřeba vytvořit kalendář."
Jal se tedy hvězdář tesati do kamene dle svých výpočtů. Tesal týden, tesal druhý. Tesal měsíc, tak dál a dál.
Až za půl roku už nemohl dláto ani vidět.
Pak si řekl: "To už přece musí stačit, kalendář na nějakých 5000 oběhů kolem slunce dopředu. Kašlu na to! Dodělám slunovrat a končím. Pak ať si to vytesá zase někdo jiný. On se svět nezboří..."

Admin
7. srpna 2014